37 Khojaly avenue, Demirchi Tower, 15th floor, Baku, Azerbaijan AZ1025

Qaradağ dəmiryol stansiyası və Ümid qəsəbəsinin Şimal-Qərb hissəsində emal gücü ildə 10 mlrd. m3 təşkil edən Qaz Emalı, Buxar Pirolizi, Polietilen qurğuları və ümumzavod təsərrüfatı üçün dəmir yol xəttinin layihələndirilməsi

İşin adı: Qaradağ dəmiryol stansiyası və Ümid qəsəbəsinin Şimal-Qərb hissəsində emal gücü ildə 10 mlrd. m3 təşkil edən Qaz Emalı, Buxar Pirolizi, Polietilen qurğuları və ümumzavod təsərrüfatı üçün dəmir yol xəttinin layihələndirilməsi

Sifarişçi: "Socar GPC" MMC

İcra müddəti: 11.2017 - 03.2018

İşin həcmi:

L=27.5 km, 7 ədəd körpü, 1 ədəd yük stansiyası, 1 ədəd çeşidləmə stansiyası, süni-mühəndisi qurğular