37 Khojaly avenue, Demirchi Tower, 15th floor, Baku, Azerbaijan AZ1025

Şamaxı-Cəyirli avtomobil yolunun layihələndirilməsi

İşin adı: Şamaxı-Cəyirli avtomobil yolunun layihələndirilməsi

Sifarişçi: Sahibkar

İcra müddəti: 05.2014 - 06.2014

İşin həcmi:

L=2.5 km