37 Khojaly avenue, Demirchi Tower, 15th floor, Baku, Azerbaijan AZ1025

Şamaxı, Çuxuryurd - Sis avtomobil yolunun layihələndirilməsi

İşin adı: Şamaxı, Çuxuryurd - Sis avtomobil yolunun layihələndirilməsi

Sifarişçi: Sahibkar

İcra müddəti: 07.2014 - 09.2014

İşin həcmi:

L=8.6 km