37 Khojaly avenue, Demirchi Tower, 15th floor, Baku, Azerbaijan AZ1025

Qaradağ dəmiryolu stansiyasından Qaz Emalı, Buxar Pirolizi, Polietilen qurğuları zavoduna dəmir yolu üzərində dəmirol körpüsünün layihələndirilməsi

İşin adı: Qaradağ dəmiryolu stansiyasından Qaz Emalı, Buxar Pirolizi, Polietilen qurğuları zavoduna dəmir yolu üzərində dəmirol körpüsünün layihələndirilməsi

Sifarişçi: "Socar GPC" MMC

İcra müddəti: 11.2017 - 11.2017

İşin həcmi:

Körpünün aşırım qurğusunun uzunluğu L=2.95m, eninə istiqamətdə eni B=4.18m olan bir ədəd aşırım tavasından ibarət konstruksiyada layihələndirilmişdir.  Layihələndirilən körpünün konstruksiyasının elementlərinin hesabatı zamanı müvəqqəti hesabi dəmir yol yükü normalarına uyğun olaraq C14 qəbul edilmişdir. Kənar dayaqlar təbi əsas üzərində oturdulmuş monolit dəmir beton  massiv özüldən, rigel, şkaf və yamac divarından ibarət konstruksiyada layihələndirilmişdir.

Körpünün sxemi - 1x2.95 m

Körpünün qabariti – 4.18 m

Körpünün uzunluğu – 6.85 m

Hesabi yüklər – C14

Aşırım qurğularının hündürlüyü – 0.3 m