37 Khojaly avenue, Demirchi Tower, 15th floor, Baku, Azerbaijan AZ1025

Bakı-Böyük Kəsik Dəmir yolunun Km 125.114 hissəsində dəmir yol körpüsünün layihələndirilməsi

İşin adı: Bakı-Böyük Kəsik Dəmir yolunun Km 125.114 hissəsində dəmir yol körpüsünün layihələndirilməsi

Sifarişçi: “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC

İcra müddəti: 05.2017 - 05.2017

İşin həcmi:

Körpünün sxemi - 1x2.95 m

Körpünün qabariti – 8.49 m

Körpünün uzunluğu – 12.05 m

Hesabi yüklər – C14

Dəmir yol xəttinin sayı – 2

Aşırım qurğularının hündürlüyü – 0.3 m