37 Khojaly avenue, Demirchi Tower, 15th floor, Baku, Azerbaijan AZ1025

Bakı şəhəri, Nərimanov-Böyük Şor mənzilinin Km5, Piket 7-də yeraltı piyada keçidinin layihələndirilməsi

İşin adı: Bakı şəhəri, Nərimanov-Böyük Şor mənzilinin Km5, Piket 7-də yeraltı piyada keçidinin layihələndirilməsi

Sifarişçi: “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC

İcra müddəti: 08.2017 - 08.2017

İşin həcmi:

Tunel B30 sinifli, eni 1m, 4.0x 3.6m enkəsikli yığma dəmir beton gövdə bloklarından ibarət olan konstruksiyada layihələndirilmişdir.

Piyada keçidinin uzunluğu (tunel hissəsi) – 15.42 m

Piyada keçidinin eni– 3.0 m

Keçidin sol hissəsindəki istinad divarınınuzunluğu – 16.90 m

Keçidin sağ hissəsindəki istinad divarınınuzunluğu – 23.40 m

Hesabi yüklər – C14

Dəmir yol xəttinin sayı – 2

Piyada keçidinin hündürlüyü – 2.5 m