37 Khojaly avenue, Demirchi Tower, 15th floor, Baku, Azerbaijan AZ1025

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu ərazisində anbar binasının layihələndirilməsi

İşin adı: Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu ərazisində anbar binasının layihələndirilməsi

İcra müddəti: 01.2013 - 08.2013