37 Khojaly avenue, Demirchi Tower, 15th floor, Baku, Azerbaijan AZ1025

Bakı-Böyük Kəsik dəmir yolunun süni mühəndisi qurğularının geodeziya və geoloji axtarış işləri

İşin adı: Bakı-Böyük Kəsik dəmir yolunun süni mühəndisi qurğularının geodeziya və geoloji axtarış işləri

Sifarişçi: Sudop Trade (Slovakia)