37 Khojaly avenue, Demirchi Tower, 15th floor, Baku, Azerbaijan AZ1025

Ləki - Qəbələ dəmir yolu xəttinin tikintisi üzrə əlavə tədbirlər planının layihələndirilməsi

İşin adı: Ləki - Qəbələ dəmir yolu xəttinin tikintisi üzrə əlavə tədbirlər planının layihələndirilməsi

Sifarişçi: “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC

İşin həcmi:
  • Yolun alt tərəfində yamacın saxlanması üçün istinad divarı kompleksi.
  • Berma yamacında antierroziya tədbirləri. Bermaların torkret betonla bərkidilməsi (h=15 sm).
  • Körpü  yanaşması  yamaclarında bərkitmə işləri.
  • Yüksək gərginlikli işıq dirəyinin olduğu yerdə 1:1 mailliyi nəzərə alaraq  bermaların  torkret betonla bərkidilməsi (h=15 sm).
  • Su ötürücü borunun giriş hissəsində torpaq yatağının saxlanması və axımın boruya istiqamətləndirilməsi üçüçn sağ və sol tərəfdə (qanadların davamı olaraq) istinad divarı. Girişdə məcra bərkitməsi.
  • Yol yatağının qorunması üçün çay yatağında antierroziya tədbirləri. Dəmir beton istinad divarları kompleksi.
  • Yolun hər iki tərəfində yeraltı drenaj sistemi. Qazma işləri təkrar istifadə edilə bilən şpunt çəpəri içərisində aparılmalıdır.
  • Çıxış hissədə iki borunu istinad divarı ilə birləşdirilməsi. Giriş hissədə qanadların uzadılması.
  • Tikilmiş viaduk üçün istinad divarlarından ibarət yamac bərkitməsi və ya nizamlayıcı qurğu.